Wob-verzoek indienen via de post

Gemeente Ermelo sluit elektronische weg af voor verzoeken op grond van de Wob.De gemeente Ermelo wil het ‘lukraak’ indienen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) ontmoedigen. Binnenkort kunnen verzoeken alleen nog maar per brief worden verstuurd naar de gemeente. Momenteel is dit ook nog mogelijk per email of fax. 

De maatregel, zo licht burgemeester André Baars toe,  moet misbruik tegengaan van de wet die het de burger mogelijk maakt de overheid te controleren en bepaalde informatie op te vragen over bestuurlijke aangelegenheden. 

Er zijn volgens Baars  personen, clubs en instanties die een ‘slaatje willen slaan’ uit de Wob-verzoeken, door er zoveel mogelijk in te sturen zonder duidelijk aanwijsbare reden. Wanneer de gemeente namelijk niet binnen de gestelde periode reageert, kan deze een schadeclaim indienen. 
Baars verwacht veel van de nieuwe maatregel. Een verzoek gaat immers meer handelingen vergen én het kost postzegels, zo is hij van mening. Andere gemeenten boeken reeds succes. “Deze zien het aantal ingediende Wob-verzoeken fors teruglopen.” 

Cookieinstellingen