Leo van der Velden lijsttrekker SGP Ermelo

Foto:

SGP richt zich op behouden zondagsrust en meer oog voor de leefbaarheid in de kernen zoals Speuld.

Leo van der Velden voert de SGP lijst aan bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart volgend jaar. 
De SGP-kiesvereniging Ermelo / Speuld stemde gisteravond tijdens de ledenvergadering in met het gezamenlijk voorstel van bestuur en fractie om de toekomstige taakverdeling in de fractie te wijzigen. Dit om de continuïteit in de SGP-fractie te borgen. Dit deelde Jowan Heres, voorzitter van de kiesvereniging, na afloop van de ledenvergadering mee.  
Beide raadsleden Frans Snoek en Leo van der Velden hebben zich weer beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode. Om de opgebouwde ervaring en deskundigheid optimaal te benutten, is besloten in de komende raadsperiode Leo van der Velden  in te zetten in de ‘frontlinie’ van het politiek werk. 
Van der Velden is sinds 2010 raadslid en is bereid de SGP-lijst aan te voeren. Hij is een geboren en getogen Ermelo’er en heeft een bedrijf opgezet voor het importeren en plaatsen van keukens. 
Frans Snoek staat nu op de tweede plaats. Hij heeft maar liefst zeven keer de lijst aangevoerd. In 1974 en van 1990 tot met 2010. Frans Snoek kan zich nu, naast het raadswerk, meer richten op het adviseren van de nieuwe lijsttrekker en het inwerken van nieuwe raadsleden. Frans heeft een boekbinderij en uitgeverij opgezet.
Op nummer drie van de lijst staat Jan Lobbezoo (een kleinzoon van oud SGP-wethouder A. Lobbezoo). Lobbezoo is actief in de accountancy.
Op 3 december is ook het nieuwe verkiezingsprogramma 2014-2018 vastgesteld. Speerpunten zijn: het behouden van de zondagsrust en meer oog voor de leefbaarheid in de kernen zoals Speuld. Het stimuleren van de plaatselijke economie is een belangrijk aandachtspunt. Ook wil de SGP verspillingen in de gemeentelijke uitgaven tegengaan. Dit om ook de inkomsten en uitgaven in de meerjarenbegroting structureel in evenwicht te brengen. Hiervoor is een slagvaardig en efficiënt overheidsapparaat een voorwaarde. De verkeersafwikkeling in en rond het dorp moet volgens de SGP meer logisch opgezet worden.
Tijdens druk bezochte ledenvergadering werd ook het campagneplan gepresenteerd. SGP-speerpunten zullen op verschillende plaatsen in de gemeente zichtbaar zijn. Ook zal eind februari 2014 SGP-kamerlid Elbert Dijkgraaf Ermelo en Speuld bezoeken.
Klik hier voor de website van SGP Ermelo.
Cookieinstellingen