Afscheid van wethouder Tom Nederveen

Foto:

Oud-raadslid Liesbeth Urbach-Bakker weer terug op kandidatenlijst ChristenUnie Ermelo.

Tijdens de recent gehouden ledenvergadering van de ChristenUnie is anoniem ingestemd met de door het bestuur vastgestelde kandidatenlijst. Dat deelt ChristenUnie Ermelo mee in een persbericht.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 is Ruud van Eijle wederom gekozen als lijsttrekker. 
De huidige raadsleden, Folkje Spoelstra, nummer 2 op de kandidatenlijst en Jan van Eijsden (nr. 3) zijn eveneens beschikbaar voor een nieuwe raadsperiode. De huidige fractievertegenwoordigers, Ronald van Veen en Jos van de Deure staan respectievelijk op de nummers 4 en 5. 
Wethouder Tom Nederveen neemt afscheid van de politiek vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De lijst wordt gecompleteerd met een groot aantal enthousiaste partijleden die de christelijke politiek in Ermelo willen steunen en verder opbouwen. Terugkomer is oud raadslid Liesbeth Urbach–Bakker (nr. 8) die in de periode 2006-2010 raadslid was voor de ChristenUnie.
Als de ChristenUnie weer in de gelegenheid wordt gesteld deel te nemen aan het college is Jan van Eijsden daarvoor beschikbaar. Op de ledenvergadering werd eveneens het verkiezingsprogramma vastgesteld. Het programma met het motto: ‘duurzaam in beweging’ richt zich voornamelijk op Ermelo als duurzaam, zorgzaam, financieel stabiel, gastvrij en fietsdorp van Nederland. Het verkiezingsprogramma is te downloaden op www.ermelo.christenunie.nl 
Cookieinstellingen