VVD staat met visie sterker voor Ermelo

Foto:

VVD Ermelo presenteert verkiezingsprogramma met plannen voor de periode 2014-2018

Het verkiezingsprogramma van de VVD – getiteld ‘VVD: Sterker voor Ermelo’ – is
klaar. Dat schrijft de VVD Ermelo in een persbericht.
In het programma staan onze plannen voor de periode 2014-2018.
De VVD heeft in de nu aflopende periode drie zetels in de gemeenteraad van Ermelo.
Daarnaast leverden we een wethouder. Het is ons gelukt om in deze periode veel van de
ideeën te realiseren die we in ons vorige programma beschreven. Zo is bijvoorbeeld een
begin gemaakt met de herinrichting van de Stationsstraat, kregen verschillende
sportverenigingen nieuwe kunstgrasvelden en nieuwbouw en er zijn verschillende
speeltuinen bijgekomen. Ook is de problematiek van de wateroverlast aangepakt: dankzij
de VVD wordt het riool vergroot en de opvang van rioolwater uitgebreid.
Vrijheid en verantwoordelijkheid centraal
Verder hebben de Telgterweg en de Oude Telgterweg nu vrijliggende fietspaden en de
verkeersinstallatie bij de spoorwegovergang Telgterweg krijgt een nieuw systeem,
waardoor de wachttijd daar met maar liefst vijftig procent zal afnemen. Ook op het gebied
van de dienstverlening boekten we successen. Verschillende processen zijn
vereenvoudigd, waardoor vergunningen nu bijvoorbeeld sneller afgegeven kunnen
worden. Op dit soort zaken zijn we trots. In de komende periode willen we het goede beleid voortzetten en uitbreiden. Hoe beter we vertegenwoordigd zijn in de Ermelose gemeenteraad, hoe beter het ons lukt een mooie, groene, veilige en financieel gezonde gemeente te realiseren. Vrijheid en verantwoordelijkheid staan centraal in het nieuwe programma voor Ermelo.
Duidelijk en herkenbaar
Hugo Weidema, de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad:
“Gemeentepolitiek is bepalend voor iedere inwoner van Ermelo en zijn of haar
woonomgeving. En gemeentepolitiek wordt nog bepalender nu steeds meer
verantwoordelijkheden zoals de Jeugdzorg en de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) bij de gemeente worden neergelegd. Daarom is een duidelijk en
herkenbare visie op welke keuzes we in Ermelo moeten maken zo belangrijk. De VVD
heeft die visie en staat daarmee sterker vóór Ermelo en haar inwoners!”
Ruime werkgelegenheid
Wat de VVD betreft is Ermelo een aantrekkelijke gemeente. Zowel voor haar inwoners als
voor ondernemers en bezoekers. Dit willen we graag zo houden. De kwaliteit van de
gemeente rust op de volgende pijlers: natuur, goed en consistent bestuur, actieve inzet
van inwoners, lage gemeentelijke lasten, hoog voorzieningenniveau en ruime
werkgelegenheid. We zijn de groenste gemeente van Nederland en de op één na groenste
van Europa, ook dat willen we graag zo houden, ook met het oog op de recreatie.
Ons programma is in zijn geheel te lezen op www.vvdermelo.nl. Het stuk is daar ook te
downloaden.
Cookieinstellingen