Henk van Bruggen wil ondernemer beter vertegenwoordigen

Ermelose zakenman mikt via VVD Ermelo op een zetel in de gemeenteraad.VVD Ermelo heeft maandag haar kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. 

Wethouder Esther Verhagen is lijsttrekker en huidig raadslid Hugo Weidema volgt op nummer twee. Henk van Bruggen staat prominent op nummer drie. Prominent in die zin, dat als VVD Ermelo haar huidige zetelaantal van drie weet te behouden, Van Bruggen zijn plaats in de gemeenteraad zo goed als verzekerd is. 
Voor wie Van Bruggen een beetje kent of hem heeft meegemaakt als voorzitter van de Bedrijvenkring Ermelo (BKE,) stond eigenlijk te wachten op het moment dat hij de  stap zou maken richting de gemeentepolitiek. Want betrokken als hij is bij het ondernemersklimaat, echt iets bereiken is door zelf aan de ‘politieke knoppen’ te draaien. De vraag was alleen wanneer. Dit moment is nu gekomen. 
Als voorzitter heeft Van Bruggen samen met de overige bestuursleden de BKE de afgelopen negen jaar op de kaart gezet. Van 60 leden is de ondernemersclub uitgegroeid naar een ledenaantal van 170, die bovendien een goede relatie opbouwde met de gemeente. “Het is een huis dat staat. Ik ben namelijk niet iemand om op de winkel te passen. Dan wil ik naar de volgende uitdaging toe.” Om de schijn van belangenverstrengeling met zijn commerciële activiteiten te voorkomen heeft Van Bruggen, zodra hij overtuigd was van zijn politieke ambities, de voorzittershamer neergelegd. 
De belangrijkste drijfveer van de mede-eigenaar van onder meer De Zaak van Ermelo, om gemeentepolitiek te bedrijven, is dat in gemeenteraad naar zijn mening te weinig ondernemers zitten. “Het geluid van de ondernemer wordt te weinig gehoord, al is het wel beter dan het was. Ik wil daar graag een grotere bijdrage aan gaan leveren.”
Van Bruggen voelt zich thuis bij VVD Ermelo die helder van opzet is en duidelijk op zijn doel afgaat. Bovendien vindt hij de maatschappelijke betrokkenheid die als een rode draad door zijn leven loopt, terug bij deze partij. 
Esther Verhagen ‘schermt’ graag met de zinsnede: ‘De VVD is er voor iedereen die iets van zijn of haar leven wil maken’. Van Bruggen vertaalt voor zichzelf: “Je bent eigenaar van je eigen leven, dus je moet het vooral zelf doen. In dit leven zijn we al te lang gepamperd. Mensen moeten weer leren hun eigen verantwoordelijkheid op te pakken. Als ze dit echt niet lukt, dan moet je als overheid helpen.” 
De commerciële activiteiten van Van Bruggen zijn bovendien een reden om eenmaal als raadslid, niet het woord te voeren over zaken die het sociale domein aangaan. 
Naar economische-, financiële en bestuurlijke zaken gaat zijn voorkeur uit. Economisch bijvoorbeeld valt er volgens hem veel meer winst te halen uit het lokale en regionale bedrijfsleven. “We hebben goud in handen, maar verzilveren het niet.” Als voorbeeld noemt hij Strand Horst, het recreatiegebied waar de gemeente al twaalf jaar druk mee is om te ontwikkelen. “Er moet meer worden gekeken vanuit kansen en mogelijkheden, en daar de grenzen van opzoeken.” 
Cookieinstellingen