Uitje naar unieke ‘Nieuwe Wildernis’

Foto:

 KNNV houdt wandeling naar Oostvaardersplassen.

Op zondagmiddag 22 december kunnen belangstellenden met de KNNV Noordwest Veluwe deelnemen aan een excursie naar het Oostvaardersplassengebied. Een unieke ‘Nieuwe Wildernis’ met ruige grasvlakten en een grote rijkdom aan vogels en zoogdieren.
Er wordt een wandeling gemaakt door een gedeelte van het gebied naar de vogelhut Zeearend. Deze wandeling kan bijzondere vogelwaarnemingen opleveren omdat er veel wintergasten zoals roofvogels, ganzen en eenden in het gebied verblijven. Ook een ontmoeting met edelherten behoort tijdens de wandeling tot de mogelijkheden.
Het vertrek voor deze excursie is om 13.15 uur vanaf  het parkeerterreintje op de hoek Dirk Staalweg/Struikakkers in Ermelo en om 13.30 uur vanaf de Johanniterlaan (bij voormalig postkantoor) in Harderwijk. 
Wat is en doet de KNNV-afdeling Noordwest Veluwe.
In 1901 werd de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging opgericht door onder andere de beroemde Jac.P.Thijsse. In heel Nederland zijn zo’n 50  KNNV-afdelingen actief. Eén daarvan is de afdeling Noordwest-Veluwe die op 10 mei 1971 werd opgericht. 
Onze KNNV-afdeling  wil de inwoners van de Noordwest-Veluwe enthousiast maken voor de  3 N’s van de doelstellingen van de KNNV: natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming. Er worden activiteiten georganiseerd zoals excursies, lezingen, cursussen en inventarisaties. Ook worden de handen uit de mouwen gestoken als het gaat om bijvoorbeeld het knotten van wilgen, het schonen van heidevelden en het begeleiden van de jaarlijkse paddentrek. De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep met de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe laat zijn stem horen bij onder andere planologische voornemens die nadelige gevolgen kunnen hebben voor natuur, milieu en landschap in onze omgeving. 
Cookieinstellingen