Winterwandeling langs Het Bekenpad

Foto:

Landschapswandeling van 8,5 kilometer via de acht paden van de Veluwse Randmeerroutes.

Op donderdagmiddag 12 december zijn belangstellenden hartelijk welkom om met de KNNV Noordwest Veluwe een winterwandeling te maken langs Het Bekenpad. 
Deze landschapswandeling van 8,5 kilometer hoort bij het netwerk van acht paden die samen de Veluwse Randmeerroutes vormen. Tijdens de wandeling komen we vier beken tegen: de Nodbeek, het Viermudderbeekje, de Vreebeek en de Kruisbeek. De Nodbeek geldt als een beek met een hoge ecologische waarde. 
Genoemde beken worden vooral gevoed door vanuit het Veluwemassief stromend grondwater. Daarnaast voeren de beken kwel- en regenwater af naar het Veluwemeer. De wandeling gaat onder andere door het open veenweidegebied langs de Veluwemeerkust. 
Het vertrek voor deze wandeling is om 13.00 uur vanaf het parkeerterrein op de hoek Dirk Staalweg/Struikakkers en om 13.15 uur vanaf de Johanniterlaan te Harderwijk. De wandeling begint omstreeks 13.30 uur bij de splitsing Hardenbrinkweg/Hullerweg in Nunspeet.  Meer informatie op www.knnv.nl/noordwestveluwe
Wat is en doet de KNNV-afdeling Noordwest Veluwe?
In 1901 werd de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging opgericht door onder andere de beroemde Jac.P.Thijsse. In heel Nederland zijn zo’n 50  KNNV-afdelingen actief. Eén daarvan is de afdeling Noordwest-Veluwe die op 10 mei 1971 werd opgericht. 
Onze KNNV-afdeling  wil de inwoners van de Noordwest-Veluwe enthousiast maken voor de  3 N’s van de doelstellingen van de KNNV: natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming. Er worden activiteiten georganiseerd zoals excursies, lezingen, cursussen en inventarisaties. Ook worden de handen uit de mouwen gestoken als het gaat om bijvoorbeeld het knotten van wilgen, het schonen van heidevelden en het begeleiden van de jaarlijkse paddentrek. De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep met de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe laat zijn stem horen bij onder andere planologische voornemens die nadelige gevolgen kunnen hebben voor natuur, milieu en landschap in onze omgeving.
Cookieinstellingen