KNNV houdt excursie in Stille Kern Zeewolde

Foto:

Gebied kenmerkt zich door een open landschap met waterpartijen, groepen bomen, ruigten en struiken. 

 Op zaterdagmiddag 23 november houdt afdeling Noordwest Veluwe van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) houdt een excursie in het gebied de Stille Kern. 
De Stille Kern hoort bij het Horsterwold dat nabij Zeewolde ligt. Het bestaat uit een open landschap met waterpartijen, groepen bomen, ruigten en struiken. Deze afwisseling maakt het gebied aantrekkelijk voor veel dieren en planten.
Zo is het gebied ook aantrekkelijk voor de klapekster. Deze vogelsoort broedt in noordelijker streken maar overwintert in klein aantal in ons land. Tijdens de excursie zullen we in het bijzonder op deze soort letten. De klapekster heeft als gewoonte prooien aan stekels van struiken en aan prikkeldraad te spietsen. 
Het vertrek voor deze excursie is om 12.45 uur vanaf de Johanniterlaan te Harderwijk en om 13.00 uur vanaf het parkeerterrein op de hoek Groeneweg/Dirk Staalweg voor het Kerkelijk Centrum in Ermelo. Belangstellenden zijn hartelijk welkom! 
Voor meer informatie: www.knnv.nl/noordwestveluwe  
Wat is en doet de KNNV-afdeling Noordwest Veluwe.
In 1901 werd de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging opgericht door onder andere de beroemde Jac.P.Thijsse. In heel Nederland zijn zo’n 50  KNNV-afdelingen actief. Eén daarvan is de afdeling Noordwest-Veluwe die op 10 mei 1971 werd opgericht. 
Onze KNNV-afdeling  wil de inwoners van de Noordwest-Veluwe enthousiast maken voor de  3 N’s van de doelstellingen van de KNNV: natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming. Er worden activiteiten georganiseerd zoals excursies, lezingen, cursussen en inventarisaties. Ook worden de handen uit de mouwen gestoken als het gaat om bijvoorbeeld het knotten van wilgen, het schonen van heidevelden en het begeleiden van de jaarlijkse paddentrek. De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep met de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe laat zijn stem horen bij onder andere planologische voornemens die nadelige gevolgen kunnen hebben voor natuur, milieu en landschap in onze omgeving. 
Cookieinstellingen