Humanisten hebben hun eigen ‘bijbel’

Foto:

Teksten uit de wereldliteratuur zijn gebundeld in een boek als humanistische  bloemlezing.

Op 24 november om 11.00 uur houdt het Humanistisch Verbond, afdeling Noordwest Veluwe een zondagmorgen-bijeenkomst, in gebouw Stichting Pinel aan het Raadhuisplein. De zaal is open vanaf 10.30 uur, de bijeenkomst duurt ongeveer een anderhalf uur.
Het thema luidt ‘ In het licht van de wereldliteratuur’, met als gastspreker Wim Coster.
24 november 2013 een bijeenkomst. 
Humanisten krijgen soms te horen dat zij toch wel heel veel moeten missen, omdat zij nu eenmaal niet kunnen beschikken over een ‘eigen boek’. Inderdaad, humanisten hebben geen bijbel, geen koran,  geen enkel heilig boek. Maar zij hebben wel de literatuur, waardoor zij zich kunnen laten inspireren, zich verbonden kunnen voelen en richting kunnen vinden en waaraan zij hun overtuigingen kunnen toetsen, inspiratie, troost of hoop kunnen ontlenen. 
Vanuit die gedachte is de bundel ‘In het licht van de wereldliteratuur, een humanistische bloemlezing’ ontstaan. Een bundel voor en door humanisten. De wereldliteratuur, en daarmee ook Nederlandse literatuur, kent immers volop gedichten, teksten of fragmenten met een humanistische strekking. Zulke teksten zijn in dit boek bijeengebracht. Daarbij is niet primair gekeken naar de (mogelijke) bedoelingen van de auteurs, maar naar de zeggingskracht van de teksten op zich.
Wim Coster, lid van de afdeling Zwolle en Omstreken, is mederedacteur en samensteller van de bundel die medio 2014 zal uitkomen. Tijdens zijn lezing zal hij ingaan op de criteria die daarvoor worden gehanteerd en ook voorbeelden laten horen van reeds gekozen teksten. Suggesties voor nieuwe teksten zijn nog steeds van harte welkom, ook om tijdens de bijeenkomst gespreksstof te bieden. 
Cookieinstellingen