Workshop LVB en ASS voor vrijwilligers

Foto:

Steunpunt Vrijwilligerswerk Ermelo houdt Informatieve avonden op 23 en 30 oktober.

Dit voorjaar organiseerde het Steunpunt Vrijwilligerswerk Ermelo in samenwerking met MEE Veluwe en de gemeente Ermelo een Rondreis door Vrijwilligersland over: 
‘Gewoon Meedoen’ voor iedereen
Mensen met een beperking ervaren vaak fysieke en vooral sociale drempels bij het ‘Gewoon Meedoen’ aan activiteiten. Vrijetijdsbesteding is voor iedereen een belangrijk en waardevol onderdeel van het leven. In Ermelo willen we er voor zorgen dat mensen met een beperking meer toegang krijgen tot vrijetijdsbesteding in de samenleving.
Deze informatieve avond krijgt een vervolg in de vorm van twee avonden die in het teken staan van deskundigheidsbevordering: 
1) Licht verstandelijke beperking (LVB): Hoe herken ik het en hoe ga ik er mee om? 
Inleiding en informatie over de kenmerken van mensen met LVB;
Leren welk gedrag kan duiden op een (licht) verstandelijke beperking;
Advies over omgaan met mensen met deze beperkingen;
Het bieden van mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen, afstemming en ontmoeting. Het elkaar voeden met nieuwe ideeën. 
Woensdag 23 oktober, 19.30-22.00 uur
2) Autisme: Hoe herken ik het en hoe ga ik er mee om?
Inleiding en informatie over de kenmerken van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis;
Advies over omgaan met mensen met deze beperking;
Het bieden van de mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen, afstemming en ontmoeting. Het elkaar voeden met nieuwe ideeën. 
Woensdag 30 oktober, 19.30-22.00 uur
Deze avonden worden u aangeboden door MEE Veluwe en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Ermelo. Aan deze workshops zijn geen kosten verbonden. 
Per workshop kunnen 20 mensen deelnemen, daarom verzoeken wij u om u in schrijven. Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht bij Mireille Heemskerk of Hanneke Jonkers-Starre, tel. 0341-551678 of e-mail vrijwilligers@stichtingpinel.nl 
Cookieinstellingen